Publicaties

Het archief van Aletta Jacobs berust bij Aletta, instituut voor vrouwengeschiedenis. Dit archief bevat stukken over de grote thema's uit het leven van Aletta Jacobs, waaronder een groot aantal brieven aan haar gericht.

Vrouwenkiesrecht, en Reisbrieven uit Afrika en Azië

Door Aletta Jacobs

Aletta Jacobs schreef ongeveer 100 artikelen, boeken en brochures. In dit deel worden enkele daarvan in chronologische volgorde genoemd.

Publicaties over Aletta Jacobs

Er is veel over Aletta Jacobs geschreven. De selectie die we hebben gemaakt is hier slechts een fractie van.

Aletta, instituut voor vrouwengeschiedenis

Sinds augustus 2010 heet ons instituut Aletta, instituut voor vrouwengeschiedenis. Daarvoor heette het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging (IIAV). Wij hebben het archief van Aletta Jacobs bewaard en zo veel mogelijk ontsloten voor het publiek. Op de website van Aletta kan je zoeken naar foto's, boeken, artikelen enzovoort. Onder het menu 'Zoek' (onder Extra's) hebben we een aantal zoekvragen voor je neergezet. Als je zelf verder wilt zoeken of een specifieke vraag hebt, kun je beter naar de website van Aletta gaan.
www.aletta.nu