Over Aletta Jacobs

Er is veel over Aletta Jacobs geschreven. Het onderstaande vormt slechts een fractie ervan. Meer is te vinden in de catalogi van Aletta, instituut voor vrouwengeschiedenis.

Een onwrikbaar geloof in rechtvaardigheid,en Herinneringen
 • Een onwrikbaar geloof in rechtvaardigheid : Aletta Jacobs 1854-1929 / Mineke Bosch. - Amsterdam : Uitgeverij Balans, 2005. - 819p.
 • Vanuit de schaduw van Aletta Jacobs : Carel Victor Gerritsen (1850-1905) / Gerard Metz. In: Raffia 13 (2001), 1, p.24-26.
 • Nieuwe deelgenoten in de wetenschap : vrouwelijke studenten en docenten aan de Rijksuniversiteit Groningen 1871-1919 / Inge de Wilde. - Assen: Van Gorcum, 1998. - XII, 374 p., foto's, index : lit.
 • De koloniale stem van Aletta Jacobs : reisbrieven uit Afrika en Azië / Ena Jansen (vert.) en Mischa Hoyinck. In: Lover, 24 (1997), 4 (dec), p.10-16, lit.

  Lees hier het artikel.
 • Aletta Jacobs : lessen bij de film 'Het Hoogste Streven' / Marian van der Klein. - Amsterdam: Instituut voor Publiek en Politiek, 1996, - 59p. : lit. : ill. : foto’s
 • 'Dr. Aletta Jacobs, ik heb een paar vragen': lang verwachte film van Nouchka van Brakel in première' / Anke Manschot. In: Opzij 23 (1995), 9 (sep), p.66-67.
 • Aletta Jacobs: het hoogste streven: interviews en achtergronden / Iekje Smit en Anja Weert (samenst.). - Groningen : Xeno, 1995, 96p. ill., lit. Uitgave n.a.v. de speelfilm over Aletta Jacobs.
 • De eerste vrouw : van Aletta Jacobs naar Winnie Sorgdrager / Jolanda aan de Stegge. In: VB Magazine 10 (1995), 7/8 (jul/aug), p.48-51, 60 : lit.
 • Nederlandse eerste feministische arts : dokter Aletta Jacobs / Anita Deen. In: Vrouw en gezondheidszorg; 1 (1992), 6 (dec), p.12-13.
 • Op mij rusten grooter en ernstiger plichten' : Dr. Aletta Jacobs' zorg voor de wereld / Marja van Tilburg (red.), Mineke Bosch, Anita Deen, Claudia Vrieling. - Groningen : Werkgroep Vrouwenstudies Letteren (RUG) e.a. - 1992. 34p., lit. : ill.; 2) Bundel bij de gelijknamige tentoonstelling over Aletta Jacobs in Groningen.
 • Zorgen voor de vooruitgang der mensheid : Aletta Jacobs' visie op beschaving / Claudia Vrieling. In: Dinamiek 9 (1992), 2, p.11-26.
 • Op zoek naar de hogere beschaving : Aletta Jacobs op wereldreis / Gerrit-Jan Zwier. In: Onze Wereld 35 (1992), 6 (juni), p.36-38.
 • A pioneering Dutch feminist views Egypt : Aletta Jacobs's travel letters / Harriet Feinburg. In: Feminist Issues 10 (1990), 2, p.65-78.
 • Emma Goldman en Aletta Jacobs in Wenen / Joke van Kampen. In: De Groene Amsterdammer 114 (1990), 16 (18 apr), p.16-17.
 • Economische onafhankelijkheid : van Aletta Jacobs tot heden / Marjolein Morée en Ineke van Vliet: In: Jeugd en samenleving. 19 (1989), 6/7 (juni/juli), p.341-359.
 • Aletta Jacobs als grand old lady / Inge de Wilde. In: Hollands maandblad 31 (1989), 5/6 (mei/juni), p.489-499.
 • Lieve dr. Jacobs : brieven uit de Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht 1902-1942 / Mineke Bosch (samenst.) en Annemarie Kloosterman (samenst.). - Amsterdam : Feministische Uitgeverij Sara, 1985 (uitgave ter gelegenheid van 50 jaar Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging).
 • "Mevrouw was een kattekop" : Herinneringen van de dienstbode van Aletta Jacobs / Anke Manschot. In: Opzij. 17 (1989), 5 (mei), p.57-58.
 • Hoor haar : Aletta Jacobs. Hilversum : Vara Teksten, 1983. 120p.
 • Vrouwenkultuur en vrouwenbeweging, de overzeese vriendschappen van Ann Howard Shaw, Lucy Anthony, Aletta Jacobs, Carrie Chapman Catt, Rosa Manus en Rosika Schwimmer. - 1983, 7p.
 • Aletta Jacobs, persoonlijk bekeken : 1854-1929 : een visie op het leven, denken en werken van de eerste Nederlandse feministe : literatuurrapport / C.J.M. Willems-Bierlaagh. - Amsterdam : G.O.C., 1982, - 48p. : lit.
 • Aletta H. Jacobs 1854-1929 / Ilja Mottier. Den Haag: Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, 1981. - 16p., ill., lit.
 • Ventings van Teeseling, Susan: Aletta Jacobs, pionierster in de vrouwenstrijd: een schets van enkele aspecten van het maatschappelijk en politiek gebeuren in Nederland rond de eeuwwisseling aan de hand van het leven van Aletta Jacobs. - Haarlem : Erasmuscollege, 1981, - 44p. : lit.
 • Honderd jaar na Aletta Jacobs, vrouwen studeren op sociale akademie 'Den Elzent' / Marjo van Loosdregt. - Eindhoven : Den Elzent, 1980, - 73p. : ill.
 • Aletta H. Jacobs : informatie boekje : documentaire / Stichting Aletta Jacobs. - Groningen : Stichting Aletta Jacobs, 1980. - 16p. : lit.
 • De volgelingen van Aletta Jacobs : nieuwe ontwikkelingen in de beroepspraktijk van de vrouwelijke arts: Studium Generale-voorjaar 1979 / Suzette Haakman (samenst.). - Utrecht : Rijksuniversiteit Utrecht, 1979. - 117p. : lit.
 • Aletta Jacobs in Groningen : het proefschrift van Aletta Jacobs / Cees van den Berg en Inge de Wilde. - Groningen : Studium Generale, 1979. - 86p. : ill. : lit.
 • Aletta Jacobs: pionierswerk naar alle kanten / W.H. Posthumus-van der Goot. - Amsterdam : Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging, 1975. - 20p. : lit.
 • Aletta Jacobs : poorten der wetenschap gingen honderd jaar geleden open voor de vrouw. In: Libelle nr. 18, 1972, p.78-85 : ill.
 • Hiërarchie en ongehoorzaamheid tussen mannen en vrouwen : Aletta Jacobs en de vrouwenemancipatie in de negentiende eeuw / Paul Kapteyn. - 1971,13p. : lit. (Overdruk uit De Gids jrg. 38 (1971) nr. 10.)
 • Dr. Aletta Jacobs / D. Lotens. - Antwerpen : De Sikkel, 1971. - 32p. (Historische verhalen).
 • Proeve van een bibliografie betreffende de werken geschreven door en over Dr. Aletta H. Jacobs / L.W. Feith. - Amsterdam : Bibliotheek- en Documentatieschool, 1968. - 40p. : lit.
 • Aletta Jacobs opent de rij / W.H. Posthumus-van der Goot. In: Honderdvijftig jaar Koninkrijk der Nederlanden. 1968, p.90-97.
 • Aletta Jacobs en haar aandeel in de family-planning in Nederland 1964 / C. van Emde Boas. In: Verstandig Ouderschap, 44 (1964), nr. 6., p.183-184 (Xerox).
 • Aletta Jacobs, een pionierster : hoorspel voor de A.V.R.O. 8 februari 1954 / Martha van Brink-Poort. - Hilversum : Stichting Nederlandsche Radio Unie. - 1955. - 60p.
 • Letters from Anna Howard Shaw to Aletta Jacobs / Jane de Iongh (ed.). - Leiden : Brill, 1938. - 66p. (Overdruk uit: Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging; Jaarboek II)
 • [Dr.] Aletta Jacobs / Betsy Bakker-Nort. - Groningen : Van der Kamp, 1930, - 11p.