Postuum

Er is meer over dr. Aletta Jacobs te zeggen dan over haar werk en leven. Ook na haar dood in 1929 is de aandacht voor haar persoonlijkheid en opmerkelijke prestaties blijven bestaan. Tot op de dag van vandaag vinden vrouwen - en mannen - in haar een bron van inspiratie. Hindernissen overwinnen was Aletta Jacobs toevertrouwd. Zij toonde daarbij een kracht en volhoudendheid, die iedereen graag zou bezitten.

1954  Den Haag:  de dr. Aletta Jacobsweg onthuld en 12-2-1959 Amsterdam: op de Tesseschadestraat 15 werd een bronzen plaquette onthuld

Straten en scholen

De naam Aletta komt regelmatig terug op straatnaambordjes en aan de gevels van scholen.

Aletta Jacobsprijs

De Aletta Jacobsprijs is een prijs die om het jaar door de Rijksuniversiteit Groningen wordt uitgereikt aan "een vrouw met een academische opleiding die een voortrekkersrol vervult op emancipatiegebied en een voorbeeldfunctie vervult voor andere vrouwen". De prijs is genoemd naar Aletta Jacobs, de eerste vrouw die aan een Nederlandse universiteit studeerde.
wikipedia

Planetoïde Aletta Jacobs

Sinds 30 januari 2010 cirkelen vier nieuwe 'Nederlandse' planetoïden rond in ons zonnestelsel. Eén ervan is vernoemd naar de eerste Nederlandse vrouwelijke arts en voorvechtster van het vrouwenkiesrecht, Aletta Jacobs. De vernoeming geschiedde door de Amerikaanse astronoom van Nederlandse afkomst Tom Gehrels, op voordracht van de Haarlemse wetenschapsjournalist Carl Koppeschaar en Loes Timmerman. De Internationale Astronomische Unie (IAU) heeft de voorstellen op zaterdag 30 januari 2010 - traditioneel bij volle maan - bekrachtigd.
www.astronomie.nl

Woonhuis Aletta

Tesselschadestraat 15 te Amsterdam