Thema's

In het leven en werk van Aletta Jacobs vallen vijf belangrijke thema’s op: opleiding en studie, medische zorg, vrouwenkiesrecht, wetgeving en vrede.

Women's International League for Peace and Freedom (WILPF)
Al is Aletta's leven voorbij, zij heeft op de genoemde gebieden zoveel sporen achtergelaten dat haar invloed nog steeds aanwezig is. Zo is de huidige wetgeving die vrouwen kiesrecht verleent mede aan haar te danken. Maar ook 'kleinere' successen zijn mede op haar naam te schrijven, zoals de verbetering van de arbeidsomstandigheden van winkeljuffrouwen.

Ook werd op Aletta's initiatief in 1915 een internationaal vredescongres gehouden, waaruit een internationale organisatie ontstond die nu opereert onder de naam Women's International League for Peace and Freedom (WILPF). De vraag of de dubbele moraal ten aanzien van prostitutie, waartegen Aletta Jacobs zich zo heeft verzet, nu verdwenen is, kan iedereen zelf beantwoorden.