Opleiding en studie

In 1870 betrad Aletta Jacobs de Hoogere Burgerschool (HBS) in haar woonplaats Sappemeer (Groningen). Zij was het eerste meisje in Nederland dat toegang kreeg tot deze vorm van onderwijs. Al was het als 'toehoorster', hiermee baande ze een weg voor andere meisjes. Pas in 1905 mochten meisjes op voet van gelijkwaardigheid met jongens naar de HBS.

Aletta Jacobs als studente aan de Universiteit Groningen

Tegenstand

Men schrok van Aletta Jacobs' initiatieven, en vooral van de zelfstandigheid die eruit sprak. Het was juist 'echt vrouwelijk' dat een meisje leerde borduren en het huishouden besturen. Dat was 'beschaafd', de ander noemde het een 'Goddelijke orde' en een derde vreesde dat geleerde meisjes zouden veranderen in manwijven. En dan, wie zou met zo'n geleerde vrouw willen trouwen? Werd zij niet opgeleid tot een blauwkous die haar natuurlijke bestemming als vrouw zou missen?

Succes

Wie arts wilde worden, moest een academische studie volgen. De liberale minister J.R. Thorbecke liet Aletta Jacobs een jaar op proef studeren aan de Groningse universiteit. Jongens kregen nooit een proefjaar. Dankzij haar goede resultaten verkreeg ze zijn definitieve toestemming.

Daardoor zijn er drie belangrijke jaartallen aan de Nederlandse geschiedenis toegevoegd:
  • 1871, het jaar waarin Aletta als eerste vrouw toegang kreeg tot de universiteit
  • 1877 als het jaar waarin Aletta Jacobs haar laatste medische examen met succes aflegde
  • 1879, op 8 maart promoveerde Aletta Jacobs als eerste vrouw.
Meer informatie over Aletta tijdens haar studie