Vrouwelijk leiderschap in de politiek: 90 jaar vrouwenkiesrecht

Het 90-jarig jubileum van vrouwenkiesrecht vierde het IIAV, woensdag 13 mei 2009, samen met het Nationaal Archief en het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP). Het verslag staat hieronder aan de hand van foto's en film. Ook hebben we een dossier aangelegd over de vrouwenkiesrechtbeweging, de vrouwen en de vrouwenorganisaties die zich bezig hielden met vrouwenkiesrecht en de data rond de invoering van het kiesrecht.

Naar het nieuwsbericht
Naar het dossier Vrouwenkiesrecht

Foto- en filmverslag 13 mei 2009

Foto’s: Mieke Schlaman
Film: R. Dijkstra