Jaartallen

Geboorte

 • 9 februari 1854

  Aletta Jacobs werd geboren te Sappemeer, Groningen. Aletta's vader Abraham Jacobs was huisarts, haar moeder Anna de Jongh had de zorg voor het huishouden en gezin.
Lees verder over Aletta's jeugd

Studeren

 • 1870 Diploma leerling-apotheker

  Op 26 juli 1870 behaalde ze het diploma leerling-apotheker te behalen. De eerste stap voor haar om een medische studie te kunnen volgen.

 • 1870-1871 Hoogere Burgerschool

  Haar vader verzocht daarom aan de directeur van de plaatselijke Hoogere Burgerschool (HBS) of zijn oogappel enkele vakken mocht volgen.
 • 1871-1878 Studie geneeskunde in Groningen en Amsterdam

  Op 20 april 1871 werd Aletta H. Jacobs ingeschreven als student aan de Groningse Hoogeschool.
 • 1876 Aletta studeerde verder aan de Gemeenteuniversiteit van Amsterdam en slaagt in 1878 voor het arts-examen.

  De eerste vrouwelijke arts van Nederland was een feit.
 • 1879 Promotie op 8 maart te Groningen / Studiereis naar Engeland

  Op 8 maart 1879 verwierf ze de doctorstitel met haar dissertatie Over localisatie van physiologische en pathologische verschijnselen in de groote hersenen
Lees verder over Aletta's studeren

Werk en maatschappij

 • 1879-1904 Huisarts in Amsterdam

  Aan de Herengracht te Amsterdam begon dokter Jacobs haar praktijk als huisarts.
 • 1881 Oprichting Nieuw-Malthusiaansche Bond

  Aletta was mede-oprichtster en lid van deze bond die zich inzette voor een verantwoorde geboortebeperking.
 • 1883 Op de kieslijst van Amsterdam

  Op 22 maart 1883 stuurde dr. Jacobs een brief met het verzoek om als belastingbetalende ingezetene van Nederland op de kieslijst geplaatst te worden. Het antwoord was afwijzend.
Meer over Aletta's werk
Meer over de strijd voor het kiesrecht

Liefde en leven

 • 1884 Vrij huwelijk met Carel Victor Gerritsen (1850-1905)

 • 1892 Wettelijk huwelijk met Carel Victor Gerritsen op 28 april

 • 1893 Moeder van één dag

  Op 10 september 1893 werd een zoontje geboren, maar het jongetje overleed nog dezelfde dag.
Meer over Liefde en Leven

Meer werk en maatschappij

 • 1895 Presidente van de afdeling Amsterdam van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht

 • 1898 Verschijning van De vrouw, haar bouw en haar inwendige organen

 • 1900 Vertaling van Women and Economics van Charlotte Perkins Gilman

Meer over publicaties van Aletta
Meer over de strijd voor het kiesrecht
 • 1901 Contacten met de Vrijzinnig Democratische Bond

  Op 17 maart 1901, tijdens een vergadering in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te Utrecht, wordt de Vrijzinnig Democratische Bond (VDB) opgericht, gesteund door een verzameling handtekeningen, waaronder die van Aletta Jacobs.
  Een belangrijke figuur in de VDB was C.V. Gerritsen, Aletta's levensgezel. Welke rol Aletta, afgezien van het zetten van haar handtekening, in de VDB vervulde - die van medeoprichtster, of als vrouw achter Gerritsen, danwel sympathisant - blijft vaag in haar Herinneringen.
 • In 1903 werd Aletta Jacobs presidente van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht (VVK).

 • 1904 Einde praktijk

  Vanwege de kwetsbare gezondheid van haar man, besloot Aletta in 1904 haar praktijk als huisarts neer te leggen. Samen zouden zij een reis door Noord-Amerika maken.

En dan verder

 • 1904 Nederland viert Aletta's 25 jaar doctor

  Op 8 maart 1904 was het 25 jaar geleden dat zij gepromoveerd was tot doctor in de geneeskunde en heel Nederland vierde dat mee. Oud-patiënten zonden brieven en bloemen, verenigingen stuurden gelukstelegrammen en kranten publiceerden lovende artikelen over de persoon die een nationale heldin leek te zijn geworden.
 • 1904/05 Met Gerritsen naar Amerika

 • 1905 C.V. Gerritsen overlijdt op 5 juli

 • 1906 Met Carrie Chapman Catt in Boedapest

 • 1908 Het vierde congres van de Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht vond plaats te Amsterdam

 • 1910 Vertaling van Woman and Labour van Olive Schreiner.

  Aletta vertaalde het boek als De vrouw en arbeid, verschijnend in hetzelfde jaar.
 • 1911-1912 Wereldreis met Carrie Chapman Catt

 • 1913 Verschijning van een tweedelige bundeling van Aletta's reisbrieven.

  Reisbrieven uit Afrika en Azië - benevens eenige brieven uit Zweden en Noorwegen.
 • 1914 Met Anna Howard Shaw in Rome

  In het voorjaar van 1914 werd het Congres van de Internationale Vrouwenraad te Rome gehouden. Ook Aletta Jacobs was hier aanwezig, net als Anna Shaw. De twee gingen samen een week naar het nabijgelegen eiland Capri. Nut en ontspanning konden in de vrouwenbeweging uitmuntend samengaan.
 • 1915 Aletta organiseerde het vrouwenvredescongres in Den Haag.

Lees verder over vrede
Lees verder over Aletta's publicaties

En nog meer maatschappelijke betrokkenheid

 • 1922 Op 18 september voor het eerst naar de stembus

 • 1924 Herinneringen

  Na jaren vol strijdbaarheid nam Aletta Jacobs de rust en de tijd om haar memoires op te schrijven. In 1924 verscheen Herinneringen.
 • 1925 New York: conferentie over geboortenbeperking

  Tot op hoge leeftijd zou Aletta Jacobs haar medische en sociale betrokkenheid bij het thema van de geboortebeperking in de praktijk brengen. In haar eerste jaren als arts schreef ze het pessarium voor, later werd zij herhaaldelijk uitgenodigd op internationale congressen om daar haar visie te laten horen, zoals in 1922 in Londen en in 1925 in New York op de International Conference of Birth Control. Hier benadrukte zij nogmaals over het belang van geboorteregeling. Zij werd inmiddels in binnen- en buitenland erkend als een autoriteit op dit gebied.

Overlijden

 • 1929 10 augustus

  Aletta had hetgeen ze haar taak achtte volbracht. Op 14 augustus was de crematie te Westerveld.
Verder lezen over liefde en leven