Haar dissertatie heette: Over localisatie van physiologische en pathologische verschijnselen in de groote hersenen.
print