Vrouwenkiesrecht raakte ook de hoogste vrouwen in het land, vonden de kranten. De regerende Wilhelmina spreekt tot haar moeder: "Zij vragen vrouwenkiesrecht." Deze antwoordt: " Recht, mijne dochter, ziedaar nu iets waarin een klein land groot kan zijn." [fragment]
print