Het grote doel verenigde allen in de Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht (International Woman Suffrage Alliance), zowel de kiesrechtsstrijdsters uit Engeland als de wat ingetogener vrouwen uit Nederland. [fragment]

copyright IIAV
print