"Twee dagen na Thorbecke's dood, 5 Juni 1872, ontving ik de in rouwrand vervatte toestemming." Aletta mocht definitief studeren.

J.R. Thorbecke
print