Thorbecke verleende Aletta toestemming om te studeren. "(..) gedateerd 30 Mei 1872, en in een begeleidend schrijven werd mij medegedeeld, dat het verlenen van dit verlof behoord had tot 's Ministers laatste ambtsbezigheden". [fragment]
copyright ARA
print