'De winkeljuffrouwen van Nederland, Hare Majesteit de Koningin Regentes eerbiedig verzoekende, dat de beweging door Mevrouw dr. Aletta Jacobs zoo eervol begonnen gesteund moge worden.'
copyright IIAV
print