Dienstverlening

Het IIAV kan u - deels tegen betaling - verschillende diensten leveren, bijvoorbeeld: toezending van boeken en fotokopie�n, samenstelling van korte literatuurlijsten op onderwerp, raadpleging op het IIAV van archieven uit andere archiefbewarende instellingen.Informatiebemiddeling

U kunt uw vragen online stellen, per post (Obiplein 4, 1094 RB Amsterdam), telefoon (020-6650820), fax (020-6655812), e-mail [email protected] of persoonlijk aan de informatiebalie.
Met behulp van de (gedigitaliseerde) catalogi, databanken, naslagwerken en grote kennis van het veld van vrouweninformatie van het IIAV kunnen de meeste vragen snel en adequaat beantwoord worden.


Lenen

Boeken (ook scripties, nota's en rapporten) gepubliceerd na 1950 kunnen worden geleend. U kunt 5 boeken tegelijk lenen voor een termijn van 4 weken. U kunt de boeken telefonisch of per e-mail laten verlengen o.v.v. uw registratienummer; bij te laat terugbrengen of verlengen wordt u � 0,45 per boek per week in rekening gebracht. Geleende boeken kunt u, mits niet gereserveerd, maximaal 5 keer verlengen met 4 weken.

De prijs voor het lenen van boeken is m.i.v. 2002 � 0,70 per boek per maand met een eenmalig inschrijfgeld van � 2,72. U kunt ook een abonnement nemen voor � 15,88 per jaar, u hoeft dan geen inschrijfgeld te betalen en het verlengen is gratis. Houders van een AdamNetpas kunnen een gratis abonnement krijgen voor de geldigheidsduur van hun AdamNetpas.

Toezenden per post kost � 2,27 per exemplaar extra. Leenaanvragen zijn mogelijk onder vermelding van vindplaats, auteur, titel en uw naam, adres en telefoonnummer.

Aanvragen uit het buitenland dienen te lopen via het internationale interbibliothecaire leenverkeer, vraag uw bibliotheek.


Fotokopieën

Van artikelen kunnen fotokopie�n opgevraagd worden onder vermelding van auteur, titel, naam tijdschrift, jaargang, nummer en pagina's en uw naam, adres en telefoonnummer. De kosten bedragen € 0,45 per fotokopie inclusief verzendkosten, met een minimum van € 2,27.
De kosten voor het toezenden per fax bedragen € 1,13 per pagina, met een minimum van € 2,27.


Literatuurlijst - Maatwerk

Zoekt u specifieke informatie over een bepaald onderwerp op het gebied van (de positie van) vrouwen, maar heeft u geen tijd om uitgebreid in het informatiecentrum van het IIAV te komen kijken? Bent u als beleidsmaker, journalist of politicus op zoek naar bijvoorbeeld:

Over deze en andere onderwerpen kunt u een literatuurlijst op maat laten samenstellen. Op basis van deze lijst kunt u snel en eenvoudig de voor u relevante literatuur lenen of laten kopi�ren. Informatie over deze dienstverlening kunt u verkrijgen via de informatiebalie.


Rondleidingen

Het is mogelijk om in overleg voor een groep rondleidingen aan te vragen. De omvang van de groep is minimaal 3 personen en maximaal 15 personen. De standaardrondleiding duurt een uur en kost m.i.v. 2002 € 55,- voor Nederlandse groepen, voor buitenlandse groepen € 90,-. Bij het verzorgen van 'rondleidingen op maat' wordt € 22,- per uur bovenop het basistarief berekend.


Studieruimte

De studieplaatsen zijn verspreid over de koepelzaal. Er is een stille studiezaal. Studiecellen kunnen worden gereserveerd.


Archieven

Archieven en egodocumenten kunnen alleen ter plaatse bestudeerd worden. Als de staat van het materiaal het toelaat is het mogelijk fotokopie�n aan te vragen van archiefstukken.
Bevindt het gezochte archief zich niet in de collectie van het IIAV, dan kunt u hulp krijgen bij het opsporen in andere archiefbewaarplaatsen in Nederland. Het is mogelijk op het IIAV archieven van andere archiefbewarende instellingen te bestuderen.


Beeldarchief

Het beeldmateriaal is ter plaatse ter inzage, voor raadpleging kunt u een afspraak maken. De dia's kunt u lenen, op schriftelijke aanvraag en tegen vergoeding; de uitleentermijn is twee weken.


Bruikleen

Als voldaan wordt aan de voorwaarden voor bruikleen is het mogelijk archiefstukken, beeldmateriaal of ander niet-uitleenbaar materiaal te lenen voor tentoonstellingen.


Discussielijsten

Het IIAV beheert een aantal openbare en besloten discussielijsten op Internet. Ge�nteresseerden kunnen zich aanmelden voor de openbare lijsten.


Voor vragen of meer informatie kunt u een e-mail sturen naar: [email protected] of bellen naar: 020 - 6650820.