Dienstverlening

Het IIAV kan u - deels tegen betaling - verschillende diensten leveren, bijvoorbeeld: toezending van boeken en fotokopieŽn, samenstelling van korte literatuurlijsten op onderwerp, raadpleging op het IIAV van archieven uit andere archiefbewarende instellingen.


Informatiebemiddeling

U kunt uw vragen online stellen, per post (Obiplein 4, 1094 RB Amsterdam), telefoon (020-6650820), fax (020-6655812), e-mail [email protected] of persoonlijk aan de informatiebalie.
Met behulp van de (gedigitaliseerde) catalogi, databanken, naslagwerken en grote kennis van het veld van vrouweninformatie van het IIAV kunnen de meeste vragen snel en adequaat beantwoord worden.


Lenen

Boeken (ook scripties, nota's en rapporten) gepubliceerd na 1950 kunnen worden geleend. U kunt 5 boeken tegelijk lenen voor een termijn van 4 weken. U kunt de boeken telefonisch of per e-mail laten verlengen o.v.v. uw registratienummer; bij te laat terugbrengen of verlengen wordt u € 0,50 per boek per week in rekening gebracht. Geleende boeken kunt u, mits niet gereserveerd, maximaal 5 keer verlengen met 4 weken.

De prijs voor het lenen van boeken is € 0,70 per boek per maand met een eenmalig inschrijfgeld van € 2,80. U kunt ook een abonnement nemen voor € 16,35 per jaar, u hoeft dan geen inschrijfgeld te betalen en het verlengen is gratis. Houders van een AdamNetpas kunnen een gratis abonnement krijgen voor de geldigheidsduur van hun AdamNetpas.

Toezenden per post kost € 2,30 per exemplaar extra. Leenaanvragen zijn mogelijk onder vermelding van vindplaats, auteur, titel en uw naam, adres en telefoonnummer.
U kunt ook online een lenerspas aanvragen en lenen via het formulier op deze website.

Aanvragen uit het buitenland dienen te lopen via het internationale interbibliothecaire leenverkeer, vraag uw bibliotheek.


Fotokopieën

Van artikelen kunnen fotokopieën opgevraagd worden onder vermelding van auteur, titel, naam tijdschrift, jaargang, nummer en pagina's en uw naam, adres en telefoonnummer. De kosten bedragen € 0,50 per fotokopie inclusief verzendkosten, met een minimum van € 2,30.
De kosten voor het toezenden per fax bedragen € 1,15 per pagina, met een minimum van € 2,30.
U kunt ook kopieŽn aanvragen via het online formulier op deze website.


Literatuurlijst - Maatwerk

Zoekt u specifieke informatie over een bepaald onderwerp op het gebied van (de positie van) vrouwen, maar heeft u geen tijd om uitgebreid in het informatiecentrum van het IIAV te komen kijken? Bent u als beleidsmaker, journalist of politicus op zoek naar bijvoorbeeld:

Over deze en andere onderwerpen kunt u een literatuurlijst op maat laten samenstellen. Op basis van deze lijst kunt u snel en eenvoudig de voor u relevante literatuur lenen of laten kopiŽren. Informatie over deze dienstverlening kunt u verkrijgen via de informatiebalie.

Klik hier voor het formulier Informatievragen waarmee u online een literatuurlijst op maat kan bestellen.


Rondleidingen

Het is mogelijk om in overleg voor een groep rondleidingen aan te vragen. De omvang van de groep is minimaal 3 personen en maximaal 15 personen. De standaardrondleiding duurt een uur en kost m.i.v. 2003 € 25,- voor Nederlandse groepen, voor buitenlandse groepen € 90,- (studentengroepen € 55,-). Bij het verzorgen van 'rondleidingen op maat' wordt € 22,- per uur bovenop het basistarief berekend.


Studieruimte

De studieplaatsen zijn verspreid over de koepelzaal. Er is een stille studiezaal. Studiecellen kunnen worden gereserveerd.


Archieven

Archieven en egodocumenten kunnen alleen ter plaatse bestudeerd worden. Als de staat van het materiaal het toelaat is het mogelijk fotokopieŽn aan te vragen van archiefstukken.
Bevindt het gezochte archief zich niet in de collectie van het IIAV, dan kunt u hulp krijgen bij het opsporen in andere archiefbewaarplaatsen in Nederland. Het is mogelijk op het IIAV archieven van andere archiefbewarende instellingen te bestuderen.


Beeldarchief

Het beeldmateriaal is ter plaatse ter inzage, voor raadpleging kunt u een afspraak maken.

Lenen
U kunt de dia's lenen tegen vergoeding, de uitleentermijn is twee weken.
Kosten: eenmalige kosten inschrijving als lener € 2,80, leengeld per dia voor twee weken € 1,15 plus een borg per 10 diaís van € 12,- (getekende cheque). De boete bij te laat terugbrengen bedraagt € 1,15 per dia per week.
Bij beschadiging, verlies of diefstal worden de kosten in rekening gebracht

Bestellen
Foto's kunnen onder voorwaarden besteld worden. Kosten per foto (excl. 19% BTW) voor commercieel gebruik € 45,-, voor non-profit organisaties € 25,-, voor privťgebruik € 12,50. Aanlevering op CD-Rom kost € 10,- extra.
Fotoís worden standaard aangeleverd als 72 dpi/jpg (ca. 50 kb) of 300 dpi/tiff (ca 15 Mb) voor PC of Mac, per e-mail (max. 5 fotoís, alleen lage resolutie) of op CD-ROM.
Reeds gedigitaliseerde fotoís kunt u ook online bestellen.
Voor meer informatie of andere wensen kunt u contact opnemen met het beeldarchief: [email protected], tel. 020-6650820.


Bruikleen

Het is mogelijk archiefstukken, beeldmateriaal of ander niet-uitleenbaar materiaal te lenen voor tentoonstellingen. Voor meer informatie over mogelijkheden en voorwaarden van een bruikleen kunt u contact opnemen met [email protected]. Voor het verzorgen van een bruiklenen wordt een vergoeding gevraagd van € 20,- per bruikleencontract voor administratiekosten.


Discussielijsten

Het IIAV beheert een aantal openbare en besloten discussielijsten op Internet. GeÔnteresseerden kunnen zich aanmelden voor de openbare lijsten.


Voor vragen of meer informatie kunt u een e-mail sturen naar: [email protected] of bellen naar: 020 - 6650820.
Op www.vrouweninfo.nl kunt u snel en makkelijk actuele informatie vinden.