Schatten uit het beeldarchief

Affiches over 8 maart: internationale vrouwendag

Internationale Vrouwendag wordt al decennialang op 8 maart gevierd. Reden genoeg om eens in het beeldarchief te kijken wat er over deze dag is te vinden. Ruim 150 affiches kwamen te voorschijn, vooral gemaakt door vrouwenorganisaties. Op de affiches werden de verschillende thema's vermeld die door de jaren heen op 8 maart aan de orde kwamen. Thema's als veiligheid, racisme, seksueel geweld en economische zelfstandigheid.

Affiches werden ook gebruikt om eenvoudige aankondigingen voor een feest of tentoonstelling aan te kondigen.

Dertig-plussers kennen natuurlijk de viering van 8 maart als Internationale Vrouwendag. Vooral in de jaren '80 tijdens de tweede feministische golf werd deze dag volop gevierd. Na de tweede golf verminderde de aandacht voor Internationale Vrouwendag. Sommige jonge vrouwen zijn zelfs geheel onbekend met de 8 maartviering.

Op Internationale Vrouwendag 2000 namen vrouwen mét loon en zónder loon uit 65 landen deel aan de eerste Wereldwijde Vrouwen Staking. Deze staking werd uitgeroepen en gecoördineerd door de 'International Wages for Housework Campaign'. 8 Maart 2004 was alweer de vijfde Internationale Vrouwenstakingsdag. Meer informatie is te vinden op www.globalwomenstrike.net.

Internationale Vrouwendag krijgt dus weer nieuwe impulsen. Door de opkomst van een derde feministische golf en door de komst van vrouwen uit allerlei culturen, ontstaan ook nieuwe manieren om Internationale Vrouwendag te vieren. In 2004 besteedde de media in Nederland veel aandacht aan 8 maart.

Klik hier voor informatie over de ontstaansgeschiedenis van Internationale Vrouwendag.

Meer affiches...

In het kader van het landelijke digitaliseringsproject Geheugen van Nederland zijn alle Nederlandse affiches uit de IIAV-collectie gescand en beschreven. Op basis van deze uitgebreide collectie is de ontwikkeling van de Nederlandse vrouwenbeweging in de 20e eeuw bijzonder goed te volgen. In bijna 3.800 affiches wordt de strijd om de rechten van de vrouw van 1900 tot 2002 getoond. Van bijeenkomsten over Vrouwenkiesrecht tot de 'baas in eigen buik' acties van de jaren '70 en van de vrouwenarbeid rond 1900 tot de strijd om de gezamenlijke opvoeding van kinderen in de jaren '90. De affiches tonen de vrouwenbeweging in al haar diversiteit.

Alle 3.800 affiches kun je binnenkort opzoeken in de Database Beeldmateriaal en op de site www.geheugenvannederland.nl/vrouwenbeweging. Als je op onderwerp 'Internationale vrouwendag' zoekt, krijg je alle affiches over 8 maart te zien.