Water is een basisbehoefte. Schoon water en goede sanitaire voorzieningen zijn sleutelfactoren bij het bestrijden van armoede. Op veel plaatsen in de wereld spelen vrouwen een centrale rol in de watervoorziening. Het wordt algemeen erkend dat publieke participatie en gender gelijkheid voorwaarden zijn voor goed waterbeheer. Desondanks zijn lokale belanghebbenden, vooral de vrouwen in de gemeenschap, vaak uitgesloten van besluitvorming en van ontwikkelingsprocessen.

Wat is het Vrouwen voor Water initiatief?
Sinds 1999 bundelen nationale en internationale vrouwenorganisaties hun krachten in het Women for Water (Vrouwen voor Water) initiatief. Wij werken samen op het gebied van water, duurzame ontwikkeling, armoede bestrijding en gender. Vrouwen voor Water is voortgekomen uit de NVR-bijdrage aan het tweede Wereld Water Forum van maart 2000 in Den Haag. Women in Europe for a Common Future (WECF), Business & Professional Women (BPW), NBvP-Vrouwen van Nu, Passage christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging en ZijActief Nederland hebben zich hierbij aangesloten, evenals een aantal buitenlandse vrouwenorganisaties zoals Mama-86 uit de Oekraïne, Medium&Sanitas uit Roemenië en NetWwater uit Sri Lanka. Ook wordt nauw samengewerkt met Women’s Environment & Development Organisation (WEDO) in New York.
Het Vrouwen voor Water Initiatief is geen nieuwe organisatie, maar een partnerschap. Alle deelnemers werken primair volgens hun eigen invalshoek en aan hun eigen programma. Daarnaast draagt men bij aan het gezamenlijke doel om de voorwaarden te scheppen voor volledige en gelijkwaardige deelname van vrouwen in de ontwikkeling en implementatie van duurzame water- en sanitatieprojecten, het genderperspectief te integreren in bestaande en nieuwe beleidsvoornemens en programma’s op dit gebied, en om de vaak ontbrekende schakel tussen bottom-up and top-down processen te verzorgen.

Wat is de Vrouwen voor Water Database?
Vrouwen voor Water gaat vooral over het lokale niveau: de behoeften die daar bestaan, de plaatselijke en (inter)nationale organisaties die daar een rol spelen, de specifieke kennis die hierover aanwezig is, en de projecten die er zijn/worden uitgevoerd en hun succes- en faalfactoren. Deze informatie is van essentieel belang om goede partnerships te kunnen vormen en om projecten af te stemmen op de plaatselijke omstandigheden, behoeften en mogelijkheden.
De gender gevoelige informatie in de Vrouwen voor Water Database zal gekoppeld worden aan bestaande watergerelateerde informatiesystemen. De database zal uitgebreid worden met instrumenten voor gender-responsive budgeting en project evaluatie inclusief succes en faalfactoren.
Het is belangrijk dat de noodzaak en voordelen van het betrekken van grassroots-vrouwengroepen in watermanagement breed bekend worden. Daarnaast vormt de database een interactief instrument, waardoor potentiële partners elkaar kunnen vinden, informatie en expertise kunnen worden gedeeld en projecten kunnen worden uitgebreid en verbeterd.
Per 1 maart 2004 komt de Vrouwen voor Water database beschikbaar via internet www.womenforwater.org. De database wordt regelmatig bijgewerkt. Indien u zelf geen e-mail of internet heeft, kan de database desondanks nuttig voor u zijn. Anderen kunnen u vinden via uw contactgegevens. Om privacy redenen kunnen organisaties ervoor kiezen hun informatie te laten opnemen in een besloten deel van de database. Dit deel van de database zal alleen toegankelijk zijn voor NVR en geautoriseerde partners.


Voor vragen of meer informatie kunt u een e-mail sturen naar: [email protected] of bellen naar: 020 - 6650820.
Op www.vrouweninfo.nl kunt u snel en makkelijk actuele informatie vinden.