Gender en Water Alliantie

In maart 2000 werd het Wereld Water Forum gehouden dat als doel had te komen tot nieuwe manieren van omgaan met een van de meest urgente problemen in de wereld: water. Het IIAV hield, ter voorbereiding, een wereldwijde discussie per e-mail om informatie over gender en watermanagement te verzamelen, te ordenen en te presenteren aan de bezoekers van het World Water Forum.
Ruim 100 organisaties die ook deelnamen aan de gevoerde discussies hebben tijdens dit forum de Gender & Water Alliantie opgericht. Het IIAV is lid van deze Alliantie en is betrokken bij de informatievoorziening.
Meer informatie over dit project en de Gender & Water Alliantie vindt u op onze Engelstalige site: www.iiav.nl/water.

Ter voorbereiding op de 3rd World Water Forum (maart 2003, Kyoto, Japan) is eind januari 2002 gestart met de e-conference "Successes and Failures in Gender Mainstreaming in Integrated Water Resource Management". In september 2002 is de e-conferentie afgerond, de resultaten worden binnenkort online gepubliceerd. Meer informatie over de inhoud van de e-conference.


Voor vragen of meer informatie kunt u een e-mail sturen naar: [email protected] of bellen naar: 020 - 6650820.
Op www.vrouweninfo.nl kunt u snel en makkelijk actuele informatie vinden.