Vacatures

Het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging (35 medewerksters) is het landelijk expertisecentrum voor informatie over de positie van vrouwen en vrouwenstudies, opgericht in 1935. Of het nu gaat om boeken, tijdschriften, adressen, archieven of beeldmateriaal op dit terrein: het IIAV heeft het in haar bezit, of kan u vertellen waar het te vinden is. De website van het IIAV biedt toegang tot een groot scala aan informatiebronnen over de positie van vrouwen. Ook internationaal speelt het IIAV een belangrijke rol: het initieert en steunt samenwerkingsprojecten tussen vrouweninformatievoorzieningen wereldwijd. Het IIAV is tevens uitgever van LOVER, tijdschrift over feminisme, cultuur en wetenschap. De beleidslijnen voor de komende jaren zijn uitgezet in het Meerjarenbeleidsplan 2001-2005. Digitale dienstverlening en internationalisering spelen daarin een centrale rol. Informatie over het IIAV is beschikbaar op deze website.

Het IIAV heeft momenteel geen vacatures

Het IIAV heeft het verzamelen en beschikbaarstellen van informatie over de positie van zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen tot zwaartepunt in haar collectiebeleid benoemd. Het IIAV wenst dit zwaartepunt in het totale beleid van de instelling tot uitdrukking te brengen. Daarom verzoekt het IIAV met nadruk zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen te solliciteren.


Voor vragen of meer informatie kunt u een e-mail sturen naar: [email protected] of bellen naar: 020 - 6650820.
Op www.vrouweninfo.nl kunt u snel en makkelijk actuele informatie vinden.