DIGITAAL INFORMATIECENTRUM

In het Digitaal Informatiecentrum vindt u het volgende:
CATALOGI EN DATABASES

Boeken
Ruim 75.000 titels van boeken, rapporten, nota's, scripties en naslagwerken.

Artikelen
Ruim 20.000 titels van artikelen uit Nederlandse en ongeveer 20 buitenlandse tijdschriften vanaf 1988.

Tijdschriften
Ruim 5000 titels van 19e en 20e eeuwse vrouwentijdschriften uit binnen- en buitenland; ruim 500 titels betreffen lopende tijdschriften.

Biografische mappen
Mappen met biografische informatie over 6.500 Nederlandse en buitenlandse vrouwen, recensies van voornamelijk Nederlandse schrijfsters en interviews.

Integraal
De functie 'Integraal' maakt het mogelijk tegelijkertijd te zoeken in de aangegeven catalogi.

Bibliografisch bestand
Ongeveer 4.000 titels van boeken en tijdschriftartikelen die niet aanwezig zijn in de collectie van het IIAV.

Archieven
Gegevens en samenvattingen van archieven die het IIAV bewaart en ter beschikking stelt.

Egodocumenten
Gegevens en samenvattingen van ongepubliceerde egodocumenten van 169 vrouwen (persoonlijke stukken zoals dagboeken, herinneringen en brieven).

DAVA
De Databank Vrouwenarchieven - DAVA - bevat gegevens van archieven die zich in archiefbeherende instellingen in Nederland bevinden en van belang zijn voor de bestudering van de positie van vrouwen.

Agenda
Overzicht van landelijke, regionale en lokale activiteiten op het gebied van de positie van vrouwen: congressen, discussiebijeenkomsten, studiedagen, manifestaties en tentoonstellingen.

Onderzoek
De Databank Onderzoek Vrouwenstudies - DOV - geeft een overzicht van lopend onderzoek op het gebied van de positie van vrouwen en vrouwenstudies in Nederland.

Deskundigen
Het Deskundigenbestand Vrouwenstudies en Genderonderzoek - DVG - bevat gegevens van ruim 300 deskundigen die zich op academisch niveau bezighouden met vrouwenstudies, genderstudies en/of met de positie van vrouwen.

Mapping
Mapping the World of Women's Information Services is een Engelstalige database van ruim 350 vrouweninformatiecentra, -bibliotheken en -archieven uit meer dan 125 landen wereldwijd.

ZMV-database
Omvat de zmv catalogus, met circa 5.000 titels uit de IIAV-collectie die gaan over de positie van zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen.De titels zijn een selectie uit de algemene catalogi en databases van het IIAV.

Website database
Links naar en beschrijvingen van websites die te maken hebben met de positie van vrouwen en of vrouwenstudies, zowel nationaal als internationaal.

Curricula Gender & Etniciteit
De Engelstalige database Expanding Horizons bevat universitaire curricula waarin gender en etniciteit gecombineerd worden binnen een variatie aan academische disciplines in met name Europa.


Voor vragen of meer informatie kunt u een e-mail sturen naar: [email protected] of bellen naar: 020 - 6650820.