Schatten uit de collecties van het IIAV

In het archief, het beeldarchief en de bibliotheek van het IIAV zijn vele schatten te vinden. Dit prachtige materiaal bevindt zich veelal in de koele en donkere depots, zodat het onder optimale omstandigheden bewaard blijft.

Maar we willen natuurlijk wel laten zien welke schatten we in huis hebben. Vandaar dat we regelmatig online tentoonstellinkjes maken met een bepaald thema.

Hieronder kunt u klikken om de schatten uit respectievelijk het archief, het beeldarchief en de bibliotheek te bewonderen. Ook vindt u er algemene informatie over de betreffende collecties.

- Schatten uit het archief
- Schatten uit het beeldarchief
- Schatten uit de bibliotheekSchatten uit de archieven van het IIAV

Vanaf de oprichting in 1935 heeft het IIAV archieven van vrouwen en van hun organisaties verzameld. Zelfs voor die tijd al, want dat het archief van Aletta Jacobs (1854-1929) een waardige bestemming moest krijgen, was voor Rosa Manus (1881-1943) een belangrijke drijfveer om het Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging op te richten.

Momenteel beheert het IIAV ruim 490 verschillende archieven, van personen en van organisaties, vanaf ca. 1870 tot nu toe. In totaal ruim 1.000 strekkende meter aan materiaal over talloze onderwerpen: vrouwenkiesrecht, religie, woongelegenheid, ongehuwde moederzorg, arbeid, migrantenvrouwen, vrede, wetenschap, politiek, cultuur, maatschappelijk werk en onderwijs.
In de archieven vindt u verschillende soorten stukken: notulen, dagboeken, brieven, manuscripten, tekeningen, dia's, plakboeken, voorbereidingen van acties en fotoalbums.

klik hier voor een volledig overzicht.

Online tentoonstellingenSchatten uit het beeldarchief van het IIAV

Gedurende meer dan 100 jaar hebben vrouwen zich georganiseerd, congressen gehouden, gedemonstreerd om hun ideeŽn en standpunten duidelijk te maken en kracht bij te zetten. Op een creatieve manier en met een welhaast onuitputtelijke energie hebben ze gebruik gemaakt van de meest uiteenlopende propaganda middelen. De weerslag hiervan is terug te vinden in de collectie van het beeldarchief.

De collectie omvat foto's; affiches; pamfletten; prenten; briefkaarten; postzegels; parafernalia als: vaandels, vlaggen, sjerpen, spandoeken, tasjes, T-shirts, spelletjes; en curiosa als borden, voorlichtingspakketten en waaiers.

Belangstellenden kunnen tegen een vergoeding en onder voorwaarden gebruik maken van beeldmateriaal.

Veel van het beeldmateriaal uit de IIAV-collectie is beschreven in de catalogus Beeldmateriaal.
Hieronder vindt u enkele kleine tentoonstellingen die een indruk geven van de gevarieerde beeldcollectie.

Aanvullingen op onze collectie - zoals foto's en affiches - zijn welkom. Neem contact op met het beeldarchief: [email protected]Schatten uit de bibliotheek van het IIAV

De omvangrijke bibliotheek- en tijdschriftencollectie geven een prachtig beeld van vrouwen en hun positie in de samenleving in de afgelopen eeuwen. Het oudste boek uit de collectie dateert uit 1578: 'Der vrouwen lof ende lasteringe'. Het oudste tijdschrift is 'Magasin des adolescentes' uit 1760, voortgezet als 'Magasin des jeunes dames', waarvan het IIAV de uitgave van 1781 in huis heeft. Daarnaast zijn uiteraard recente publicaties opgenomen zoals het rapport 'Reactie op de Miljoenennota 2003: werken aan emancipatie' en het tijdschrift 'Feminist theory'. Gemiddeld groeit de collectie met zoín 3.000 titels per jaar.

De bibliotheekcollectie omvat ruim 85.000 boeken, waaronder bibliografieën, (auto)biografieën, handleidingen, naslagwerken, agenda's, cd-roms, en 'grijs materiaal', zoals scripties, rapporten en jaarverslagen. Het zijn voornamelijk Nederlands- en Engelstalige publicaties. Klik hier voor de catalogus.

De tijdschriftencollectie bestaat uit meer dan 6.000 tijdschriftentitels, waarvan ongeveer 500 lopende tijdschriftabonnementen. Sinds 2002 bevat de collectie ook digitale tijdschriften. Momenteel zijn er ongeveer 90 zogenaamde e-zines te raadplegen. Klik hier voor een overzicht.

Onderstaande tentoonstellingen geven een indruk van de bibliotheekcollectie:


Voor vragen of meer informatie kunt u een e-mail sturen naar: [email protected] of bellen naar: 020 - 6650820.
Op www.vrouweninfo.nl kunt u snel en makkelijk actuele informatie vinden.