dr. Aletta H. Jacobs (1854-1929)
copyright IIAV
biografie door & over thema's fotoboek wereldreis jaartallen extra's faq

TENTOONSTELLING

'Aletta Jacobs en het verlangen naar de politiek'

2 mei t/m 4 november 2005
Tweede Kamer, Den Haag

Aletta Jacobs stelde zich kandidaat voor de Tweede-Kamerverkiezingen toen na 35 jaar strijd de Nederlandse vrouwen in 1917 wel het passief maar niet het actief kiesrecht kregen. Destijds kwam Aletta Jacobs ondanks een verkiesbare plaats niet in de Kamer, maar nu is Nederlands bekendste voorvechtster van de vrouwenbeweging er alsnog te zien. En wel in de vorm van een tentoonstelling getiteld ‘Aletta Jacobs en het verlangen naar de politiek’. Deze tentoonstelling is van 2 mei t/m 4 november 2005 te bewonderen in de Tweede Kamer te Den Haag.

De aanleiding voor de tentoonstelling is het verschijnen van de eerste biografie over Aletta Jacobs van de hand van historica Mineke Bosch, getiteld Een onwrikbaar geloof in rechtvaardigheid – Aletta Jacobs 1854 – 1929. Het eerste exemplaar wordt op 28 april 2005 in de Tweede Kamer aangeboden aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Maria van der Hoeven. Aansluitend opent de Voorzitter van de Tweede Kamer Frans W. Weisglas de tentoonstelling waarin de politieke ambities van Aletta Jacobs centraal staan.

In de tentoonstelling zijn enkele bijzondere voorwerpen uit het bewogen leven van Aletta Jacobs te zien zoals brieven, haar reiskist, spotprenten en ook foto’s en een film. Maar liefst drie portretten van Aletta Jacobs van de schilder Isaac Israëls hangen voor het eerst naast elkaar. Twee afkomstig van het Groningermuseum en een van het IIAV. De actuele betekenis van Aletta Jacobs komt naar voren in filmclips van zes Kamerleden. Leerlingen van het Aletta Jacobscollege uit Hoogezand laten in een korte film zien wat zij over de naamgeefster van hun school willen vertellen.

Vanaf 28 april is op deze website een gedeelte van de tentoonstelling in de Tweede Kamer ook online te bekijken. Bezoekers kunnen dan hun reacties op de tentoonstelling toevoegen aan een gastenboek en hun kennis over Aletta Jacobs toetsen in een quiz.

De tentoonstelling is een samenwerkingsproject tussen het Centrum voor Gender en Diversiteit van de Universiteit Maastricht, het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging (IIAV) uit Amsterdam en de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Projectleider: Dineke Stam.

De tentoonstelling is vanaf 2 mei tot en met 4 november 2005 op werkdagen gratis te bezoeken van 10.00 – 17.00 uur. Adres: Lange Poten 4, Den Haag....meer weten over vrouwen in heden en verleden? Raadpleeg het IIAV.
English print mail