copyright IIAV
    

Thema's

In het leven en werk van Aletta Jacobs vallen vijf belangrijke thema's op. Dat zijn opleiding en studie, medische zorg, vrouwenkiesrecht, wetgeving en vrede. In deze afdeling van Aletta Jacobs Online komen deze thema's beknopt aan de orde.

WILPF

Al is Aletta's leven voorbij, zij heeft op de genoemde gebieden zoveel sporen achtergelaten dat haar invloed eigenlijk nog steeds aanwezig is. Zo is de huidige wetgeving die vrouwen kiesrecht verleent, mede aan haar te danken. Maar ook 'kleinere' successen zijn mede op haar naam te schrijven, zoals de verbetering in de arbeidsomstandigheden van de winkeljuffrouw. Ook werd op Aletta's initiatief in 1915 een internationaal vredescongres gehouden, waaruit een internationale organisatie ontstond die nu opereert onder de naam Women's International League for Peace and Freedom (WILPF). De vraag of de dubbele moraal ten aanzien van prostitutie, waartegen Aletta Jacobs zich zo heeft verzet, nu verdwenen is, kan iedereen zelf beantwoorden.

English print mail