home copyright IIAV

FAQ

1. Waarom moeten wij dit weten ?
Opdat u weet dat hetgeen vandaag de dag vanzelfsprekend lijkt, door anderen is verworven met veel moeite en energie. Nog maar enkele generaties terug had de vrouw geen recht om te kiezen, beschikte ze nauwelijks over voorlichting over haar eigen lichaam en was het haar niet toegestaan om de universiteit te bezoeken. "Zou ik niet mijn moeder eren/ Ach, wat deed zij dan voor mij?" Veel, dus.

2. Bestaan er nog feministes?
Laten we die vraag herformuleren: zijn er nog mensen met gezond verstand? Een feministe is iemand die zich bewust is van verschillen en overeenkomsten tussen mannen en vrouwen, en die zich vervolgens daadwerkelijk inzet om de omstandigheden van vrouwen te verbeteren.
Wilt u feminist worden of blijven, dan kunt u ter inspiratie en educatie allerhande literatuur inzien op het IIAV over bijvoorbeeld ongelijke betaling voor hetzelfde werk aan mannen en vrouwen of het relatief hoge aantal vrouwen dat opgebrand en uitgeput thuis zit wegens een overmaat aan zorgtaken. U vindt er ook een grote database van verenigingen en organisaties die zich inzetten voor verbetering van deze en andere wantoestanden.

3. Hoe kwam zij aan de naam 'Aletta'?
't Was een idee van haar moeder, foto!Anna de Jongh, die elk van haar kinderen een passende naam wilde geven. Ze verwachtte dat alle kinderen een betekenisvolle positie in de maatschappij zouden verwerven en placht altijd te zeggen: "Ik kon jullie immers evengoed een mooie naam geven." De fraaie namen vond zij in romans.
Aletta is een variant van Alette en dat is verwant met Adelheid. Een Germaanse naam met ongeveer de betekenis '(vrouw) van edele gestalte, aard'.

4. Zijn de prachtige hoeden van Aletta nog ergens te koop?
Helaas niet meer. Wel kunt u in de wereld van de haute couture terecht om daar een vergelijkbare hoed te laten ontwerpen. De grandeur die foto!Aletta-met-hoed uitstraalde, is evenwel nergens te koop.

5. Hoe kom ik meer over Aletta Jacobs te weten?
U kunt het archief online raadplegen, maar ook een bezoek brengen aan Aletta (voormalig IIAV). Dat is gevestigd aan het Obiplein 4 te Amsterdam. Onze openingstijden: maandag van 12.00 tot 17.00 uur, en dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur.

6. Wat is het verband tussen Aletta Jacobs en Aletta?
Aletta (voormalig IIAV) beschikte bij de oprichting in 1935 over het nagelaten archief van Aletta Jacobs. Een ander deel archivalia ontving Aletta van één van haar oprichtsters, foto!Rosa Manus. Maar aan het begin van de Tweede Wereldoorlog, in juli 1940, haalde de Duitse Sicherheits Dienst het archief van Aletta leeg. Na de oorlog kwam slechts een klein gedeelte terug. In 1992 werd bekend dat een deel van het Aletta Jacobs archief zich in een speciaal archief te Moskou bevindt. Het archiefmateriaal komt zeker terug, maar wanneer is nog niet bekend.

7. Wie heeft deze site gemaakt?
De site zoals die op 19 december 2001 online ging, is gemaakt door twee feministes, te weten Martine van de Loo (ontwerp) en Vilan van de Loo (tekst), met steun van Aletta. Wijzigingen na die datum vallen onder de verantwoordelijkheid van Aletta.

En met dank aan Aletta Jacobs.

English print mail