home home

Door & over

Herinneringen
Herinneringen

Het Aletta Jacobs Archief berust bij Aletta (voormalig IIAV). Dit archief bevat stukken over de grote thema's uit het leven van Aletta Jacobs, waaronder een groot aantal brieven aan haar gericht.

Door Aletta Jacobs
Zij schreef ongeveer 100 artikelen, boeken en brochures. Hieronder worden enkele daarvan in chronologische volgorde genoemd. Andere titels zijn te vinden via de catalogi van Aletta.

'Vrouwelijke assistenten in de gasthuizen te Amsterdam'. Door H. Burger en Aletta H. Jacobs. Overdruk uit: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 1899, 1e dl. (19 februari-7 maart).

'Het doel der vrouwenbeweging'. Aletta H. Jacobs. Overdruk uit De Gids, maart 1899.

Bespreking van het prostitutievraagstuk op de Openbare Vergadering van den Nationalen Vrouwenraad van Nederland te Rotterdam op 2 april 1902. Nationalen Vrouwenraad van Nederland, 1902. Lezingen van Aletta Jacobs e.a.

'Uit het leven van merkwaardige vrouwen'. Aletta H. Jacobs. Amsterdam: Van Rossen, 1905 (Overdruk uit Maandblad voor Vrouwenkiesrecht).

Brieven uit en over Amerika. C.V. Gerritsen en Aletta Jacobs. Amsterdam: Van Rossen, 1906.

Herinnering aan het verblijf ter Sumatra's O.K. der propagandisten voor vrouwenkiesrecht Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht. Dr. Aletta H. Jacobs en mrs. Carrie Chapman Catt. 1912. 4 p.

Reisbrieven uit Afrika en Azië. Benevens eenige brieven uit Zweden en Noorwegen. Aletta H. Jacobs. Almelo: W. Hilarius, 1913.

De vrouw en de vredesbeweging in verband met het vrouwenkiesrecht. Aletta H. Jacobs. Overdruk Congresverslag uit 1917.

Herinneringen van Dr. Aletta H. Jacobs. (voorwoord J. Oppenheim) Amsterdam: Van Holkema & Warendorf, 1924, 320 p., ill.

Brieven van Aletta Jacobs aan de familie Broese van Groenou (er is nog zooveel te doen op de wereld). Samenst. en inl. door Inge de Wilde. Zutphen: Walburg Pers, 1992. 108p., ill., index, lit.

 

Publicaties over Aletta Jacobs
Er is veel over Aletta Jacobs geschreven; het onderstaande vormt slechts een fractie ervan. Meer is te vinden in de catalogi van Aletta ( voormalig IIAV).

[Dr.] Aletta Jacobs/Betsy Bakker-Nort. Groningen: Van der Kamp, 1930, 11p.

Aletta Jacobs/Martha van Brink-Poort. Lelystad: IVIO, 1979. 20 p., ill.

Aletta H. Jacobs: informatie boekje/documentaire. Stichting Aletta Jacobs. Groningen: Stichting Aletta Jacobs, 1980. 16 p., lit.

Aletta Jacobs: het hoogste streven: interviews en achtergronden. Iekje Smit en Anja Weert (samenst.). Groningen: Xeno, 1995, 96 p. ill., lit. Uitgave n.a.v. de speelfilm over Aletta Jacobs.

Aletta Jacobs: poorten der wetenschap gingen honderd jaar geleden open voor de vrouw. In Libelle nr. 18, 1972, p.78-85, ill.

Aletta Jacobs in Groningen. Groningen: Studium Generale, 1979. 10 p. Tentoonstellingscatalogus met lit.

Berg, Cees van den en Inge de Wilde: Aletta Jacobs in Groningen: het proefschrift van Aletta Jacobs. Groningen: Studium Generale, 1979. 86 p., ill., lit.

Bosch, Mineke: Een onwrikbaar geloof in rechtvaardigheid : Aletta Jacobs 1854-1929. Amsterdam: Uitgeverij Balans, 2005. 819 p.

Braam, Stella: 'Ik wilde dat norse gezicht ontrafelen: regisseur Nouchka van Brakel over het raadsel Aletta Jacobs'. In: FNV Magazine; 10 (1994), 13 (28 jul), p.4-7.

Brink-Poort, Martha van: Aletta Jacobs, een pionierster: Hoorspel voor de A.V.R.O., 8 februari 1954 Hilversum: Stichting Nederlandsche Radio Unie, 1955. 60 p.

Deen, Anita: 'Nederlandse eerste feministische arts: dokter Aletta Jacobs'. In: Vrouw en gezondheidszorg; 1 (1992), 6 (dec), p.12-13.

De volgelingen van Aletta Jacobs: nieuwe ontwikkelingen in de beroepspraktijk van de vrouwelijke arts: Studium Generale-voorjaar 1979. Suzette Haakman (samenst.) Rijksuniversiteit Utrecht, 1979. 117 p., lit.

Emde Boas, C. van: 'Aletta Jacobs en haar aandeel in de family-planning in Nederland 1964'. In: Verstandig Ouderschap, 44 (1964), nr. 6. p.183-184 (Xerox).

Feith, L.W.: Proeve van een bibliografie betreffende de werken geschreven door en over Dr. Aletta H. Jacobs. Amsterdam: Bibliotheek- en Documentatieschool, 1968. 40 p., lit.

Feinburg: Harriet: 'A pioneering Dutch feminist views Egypt: Aletta Jacobs's travel letters'. In: Feminist Issues 10 (1990), 2, p. 65-78.

Hermans, Pit: 'Aletta Jacobs: het hoogste streven'. In: Arts & auto; 61 (1995), 14 (26 aug.), p.20-23.

Hoor haar: Aletta Jacobs. Hilversum: Vara Teksten, 1983. 120 p.

Letters from Anna Howard Shaw to Aletta Jacobs. Jane de Iongh (ed.) Leiden: Brill, 1938. 66 p. (Overdruk uit: Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging; Jaarboek II).

Jansen, Ena (vert.) en Mischa Hoyinck: 'De koloniale stem van Aletta Jacobs: reisbrieven uit Afrika en Azië'. In: Lover, 24 (1997), 4 (dec), p.10-16, lit. Lees dit artikel online.

Lieve dr. Jacobs. Brieven uit de Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht 1902-1942. Samenst. Mineke Bosch en Annemarie Kloosterman. Amsterdam: Feministische Uitgeverij Sara, 1985 (uitgave ter gelegenheid van 50 jaar Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging).

Kampen, Joke van: 'Emma Goldman en Aletta Jacobs in Wenen.' In: De Groene Amsterdammer 114 (1990), 16 (18 apr), p.16-17.

Kapteyn, Paul: 'Hiërarchie en ongehoorzaamheid tussen mannen en vrouwen: Aletta Jacobs en de vrouwenemancipatie in de negentiende eeuw.' 1971,13 p., lit. Overdruk uit De Gids jrg. 38 (1971) nr. 10.

Klein, Marian van der: 'Aletta Jacobs: lessen bij de film 'Het Hoogste Streven'. Amsterdam: Instituut voor Publiek en Politiek, 1996.

Manschot, Anke: '"Mevrouw was een kattekop": Herinneringen van de dienstbode van Aletta Jacobs"'. In: Opzij. 17 (1989), 5 (mei), p.57-58.

Manschot, Anke: 'Dr. Aletta Jacobs, ik heb een paar vragen': lang verwachte film van Nouchka van Brakel in première'. In: Opzij. 23 (1995), 9 (sep), p. 66-67.

Metz, Gerard: 'Vanuit de schaduw van Aletta Jacobs: Carel Victor Gerritsen (1850-1905)'. In: Raffia 13 (2001), 1, p.24-26.

Morée, Marjolein en Ineke van Vliet: 'Economische onafhankelijkheid: van Aletta Jacobs tot heden'. In: Jeugd en samenleving. 19 (1989), 6/7 (juni/juli), p.341-359.

Mottier, Ilja: Aletta H. Jacobs 1854-1929. Den Haag: Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, 1981. 16 p. met ill. en lit.

Loosdregt, Marjo van: Honderd jaar na Aletta Jacobs, vrouwen studeren op sociale akademie 'Den Elzent'. Eindhoven: Den Elzent, 1980, 73 p. ill.

Lotens, D.: Dr. Aletta Jacobs. Antwerpen: De Sikkel, 1971. 32p. (Historische verhalen).

Op mij rusten grooter en ernstiger plichten': Dr. Aletta Jacobs' zorg voor de wereld. Marja van Tilburg (red.), Mineke Bosch, Anita Deen, Claudia Vrieling. Groningen: Werkgroep Vrouwenstudies Letteren (RUG) e.a., 1992. 34p., lit en: ill. (Vrouwenstudies Letteren Groningen; 2) Bundel bij de gelijknamige tentoonstelling over Aletta Jacobs in Groningen.

Posthumus-van der Goot, W.H.: 'Aletta Jacobs opent de rij'. In: Honderdvijftig jaar Koninkrijk der Nederlanden. 1968, p.90-97.

Posthumus-van der Goot, W.H.: Aletta Jacobs: pionierswerk naar alle kanten. Amsterdam: Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging, 1975. 20 p., lit.

Stegge, Jolanda aan de: 'De eerste vrouw: van Aletta Jacobs naar Winnie Sorgdrager'. In: VB Magazine 10 (1995), 7/8 (jul/aug), p.48-51, 60: lit.

Vrieling, Claudia: 'Zorgen voor de vooruitgang der mensheid: Aletta Jacobs' visie op beschaving. In: Dinamiek 9 (1992), 2, p.11-26.

Ventings van Teeseling, Susan: Aletta Jacobs, pionierster in de vrouwenstrijd: een schets van enkele aspecten van het maatschappelijk en politiek gebeuren in Nederland rond de eeuwwisseling aan de hand van het leven van Aletta Jacobs. Haarlem: Erasmuscollege, 1981, 44p., lit.

Vrouwenkultuur en vrouwenbeweging, de overzeese vriendschappen van Ann Howard Shaw, Lucy Anthony, Aletta Jacobs, Carrie Chapman Catt, Rosa Manus en Rosika Schwimmer. Zonder auteur, 1983, 7 p.

Wilde, Inge de: 'Aletta Jacobs als grand old lady'. In: Hollands maandblad 31 (1989), 5/6 (mei/juni), p. 489-499.

Wilde, Inge de: Nieuwe deelgenoten in de wetenschap: vrouwelijke studenten en docenten aan de Rijksuniversiteit Groningen 1871-1919. Assen: Van Gorcum, 1998. XII, 374 p., foto's, index, lit.

Willems-Bierlaagh, C.J.M.: Aletta Jacobs, persoonlijk bekeken: 1854-1929: een visie op het leven, denken en werken van de eerste Nederlandse feministe: Literatuurrapport. Amsterdam: G.O.C., 1982, 48 p. (scriptie).

Zwier, Gerrit-Jan: 'Op zoek naar de hogere beschaving: Aletta Jacobs op wereldreis'. In: Onze Wereld 35 (1992), 6 (juni), p.36-38.

English print mail