copyright IIAV
    

Thema's: vrede

copyright IIAV
congres uit 1915

Het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914, zorgde ervoor dat het geplande congres van de Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht in 1915 niet doorging. Op initiatief van Aletta Jacobs werd de koers verlegd. Het congres zou niet gewijd zijn aan vrouwenkiesrecht, maar aan het belang van vrede. En het zou niet in Berlijn plaatsvinden, zoals het oorspronkelijke plan was, maar in Den Haag. Aletta Jacobs was met anderen verantwoordelijk voor de organisatie.

Honderden vrouwen uit neutrale en oorlogvoerende landen vergaderden en degenen die door hun regering gedwongen waren thuis te blijven, volgden de berichtgeving vol aandacht. Zo ook verschillende geheime diensten en journalisten van de betrokken landen, die ook aanwezig waren. De congresgangsters richtten zich op het vinden van methoden waarmee een einde aan de oorlog gemaakt kon worden, en structuren voor een vreedzame samenleving te vinden. Tot op de dag van vandaag zijn vergaderingen hieraan gewijd, en vaak hebben die minder succes dan dit congres uit foto!1915. Petities werden opgesteld en aan regeringen van neutrale en oorlogvoerende landen aangeboden. Zo ontstond een internationaal netwerk dat het zelfde doel voor ogen had: vrede. Het congres vaardigde een aantal klein comité's af, bestaande uit twee vrouwen, dat een regering bezocht. Een van deze comités werd gevormd door de Amerikaanse foto!Jane Addams (zij ontving in 1931 de Nobelprijs voor vrede) en de Nederlandse Aletta Jacobs.

English print mail