Januari-oktober 1912: Azië

Begin 1912 begon het laatste gedeelte van de grote reis, die hen tien maanden lang door het foto!Aziatische werelddeel voerde. Een ontzagwekkend aantal plaatsen werd aangedaan: Ceylon (Sri Lanka), Brits-Indië (Madras, Bombay, Jaipur, Delhi, Lucknow, Benares, Calcutta), Nederlands-Indië, Hong Kong. China (Canton, Shangria, Nanking, foto!Hankou, Peking) en Japan (Kioto en Tokio). Overal waar Aletta Jacobs en Carrie Chapman Catt kwamen, werd het vrouwenkiesrecht gepropagandeerd.

China
Tijdens het verblijf in China waren er indrukwekkende ontmoetingen met de foto!Chinese kiesrechtvrouwen, die in navolging van sommige Engelse kiesrechtvrouwen een foto!militante strijd voerden. "Dat de vrouwen in China thans goed georganiseerd, op kalme wijze voor haar belangen strijd voeren, daaraan is ons bezoek aan China niet vreemd," vond Aletta, met een merkbare voorkeur voor deze methode.

English print mail