Januari-oktober 1912: Azië

Nederlands-Indië
Het verblijf in Nederlands-Indië, de toenmalige kolonie van Nederland, betekende veel voor Aletta Jacobs. Ze twijfelde niet aan de bestaande koloniale verhoudingen en zag een mooie toekomst voor het eilandenrijk: "Wat een macht van ongecultiveerde gaven ligt er voor ons land nog te oogsten, als wij de Javaansche vrouwen, evengoed als de mannen, de gelegenheid tot ontwikkeling openen."
Kiesrecht van Javaanse vrouwen was net als dat van Europese vrouwen voor Aletta Jacobs een aandachtspunt. Zij liet zich hierover voorlichten door de Indonesische adel, maar ondervond dat de berichten elkaar tegenspraken. De onvermoeibare propagandistes hielden bijeenkomsten waarna meestal een groot deel van het publiek lid werd van een vereniging voor het vrouwenkiesrecht.

English print mail