Januari-oktober 1912: Azië

Japan
In Japan werden de laatste weken van de wereldreis doorgebracht. Ook hier riepen Carrie Chapman Catt en Aletta Jacobs tijdens vergaderingen en bijeenkomsten op tot organisatie, opdat het vrouwenkiesrecht een feit zou mogen worden.
In oktober sprak Carrie Chapman Catt tijdens een speciaal voor dit doel georganiseerde bijeenkomst voor niet-Japanners. Aletta dacht met genoegen terug aan de speech van Carrie: "Mrs. Catt gaf dien avond het geheel gezelschap herhaaldelijk geleegenheid om te schaterlachen over de dwaze positie, waarin de hedendaagsche vrouw door de veranderde sociale toestanden is komen te staan en waaruit zij nooit zal kunnen komen, zoolang de regeering uitsluitend in handen van mannen blijf. Glashelder toonde zij aan, dat onze strijd niet gaat tegen mannen, doch dat wij te strijden hebben tegen vooroordeel, bekrompenheid, zelfvoldaanheid en dergelijke hoedanigheden bij mannen en vrouwen beiden."
In Japan namen de reisgenotes na zestien maanden afscheid om ieder een eigen weg te gaan. Die van Aletta voerde via de foto!Trans Siberië Express terug naar huis, naar Nederland, waar nieuwe werkzaamheden voor het vrouwenkiesrecht haar opwachtten.

English print mail