Juli 1911: Londen, Southhampton

terug naar de gehele kaart

Op 12 juli 1911 arriveerde Aletta Jacobs in Londen, waar Carrie Chapman Catt was. Haar agenda was druk bezet. Aletta schreef vol trots over haar bijzondere vriendin: "Ook hier in Engeland, waar toch ook zoo vele foto!groote vrouwen in den strijd voor het Vrouwenkiesrecht leven, is zij de gevierde vrouw. Van de gelegenheid, deze groote vrouw in hun midden te hebben, profiteeren de Engelsche vrouwen in elk opzicht. Van allerlei vereenigingen, club's of comité's maakte men haar vice-presidente, eere-presidente of drukt men haar naam met vette letters op de agenda's. Overal wordt zij uitgenodigd om te spreeken, of moet zij invloedrijke parlementsleden ontmoeten en hen overtuigen. Het is alsof iedereen gevoelt welk een inspireerende kracht er van deze vrouw uitgaat."
Hoe mooi dat ook was, in de praktijk betekende het dat Carrie Chapman Catt tot 22 Juli in Londen moest blijven om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. Wel was er wat tijd tussendoor beschikbaar om samen met Aletta de laatste voorbereidingen te treffen voor de grote wereldreis die ze samen gingen maken. Het beginpunt daarvan zou Madeira zijn, zo besloten ze. Terwijl Carrie haar toespraken hield, reisde Aletta op 15 juli door naar Southhampton, om daar op de boot naar Madeira te stappen.

English print mail