home copyright IIAV
    

Extra: lesmateriaal voor docenten

In Kleio (tijdschrift van de Vereniging van docenten in Geschiedenis en Staatsinrichting in Nederland) verscheen een serie artikelen rond Aletta Jacobs , de beroemde Nederlandse arts en feministe.

De vragen, antwoorden en toelichtingen kunnen dienen als werkmateriaal voor leerlingen, als toetsvragen of als uitgangspunt voor een eigen les van de docent. De bronnen voor deze serie zijn afkomstig van Aletta (het voormalig IIAV)

Alle artikelen, met extra les- en bronnenmateriaal, staan hieronder.

English print mail