home copyright IIAV
    

Extra: dr. Aletta Jacobs Filmfonds

beeld

in Sappemeer
aan de
Aletta Jacobsstraat

"Het leven van Aletta Jacobs". Zo heette het winnende filmscenario van de landelijke prijsvraag uit 1950, uitgeschreven door het toenmalige Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Uit 171 inzendingen koos een geheel uit mannen bestaande jury de inzending van journaliste foto!Martha van Brink-Poort als de beste.

Het jaar 1950 was een gelukkig jaar voor mooie plannen. In 1954 zou het immers 100 jaar geleden zijn dat dr. Aletta Jacobs geboren was. In vier jaar moest het lukken een film te vervaardigen over het leven en werk van deze bijzondere vrouw. Het scenario was geschreven en bekroond. Het Ministerie had aangekondigd de totstandkoming van de film "zoveel mogelijk te bevorderen", maar uit de praktijk bleek dat daarmee alles gezegd en gedaan was. De begroting liet geen financiële bijdragen toe, zo bleek. De tijd verstreek. Maar de plannen bleven bestaan.

Dankzij de inspanningen van Martha van Brink-Poort en mr. Landré, een directeur van de filmmaatschappij Polygoon-Profilti, destijds vooral bekend door het Polygoon-journaal, werd op 30 januari 1953 een grote bijeenkomst belegd in Den Haag. Uit het hele land kwamen afgezanten van vrouwenverenigingen bijeen. Een dr. Aletta Jacobs Filmfonds werd opgericht, dat gelden zou inzamelen voor de film. Wie nu voor één gulden (0,45 euro) een plaatsbewijs kocht, steunde het Fonds en had alvast een kaartje voor de film over Aletta Jacobs. Een bestuur moest dit alles in goede banen leiden. Moeilijk kon het niet zijn om de benodigde tweehonderdduizend gulden (90756 euro) in te zamelen. Waren er niet ruim 400.000 georganiseerden vrouwen in Nederland? Zou niet ieder van bereid zijn een bedrag te storten?

In de praktijk bleek dr. Aletta Jacobs nog altijd omstreden te zijn. Vooral katholieke vrouwenorganisaties hadden anno 1953 nog altijd moeite met de door Aletta gepropagandeerde geboorteperking. Daarnaast bestond bij een groot aantal vrouwenverenigingen de vrees om in politieke verwikkelingen verstrikt te raken. Gelukkig kwam er ook veel steun en bijval, in de vorm van bemoediging en geld.

De geboortedag van dr. Aletta Jacobs naderde maar nog altijd was er geen film. Martha van Brink-Poorts scenario intussen omgewerkt tot een hoorspel dat door de AVRO werd uitgezonden. Met een foto!diner - gezellig, drukbezocht, dat wel - vierde men de honderdste geboortedag van Aletta Jacobs. Het bestuur ontving brieven waarin donateurs informeerden hoe het stond met de filmplannen. Die leken onhaalbaar. Al met al was er slechts twintig procent van het benodigde geld opgehaald. Wat nu?

verder lezen
English print mail