homecopyright IIAV
    

Extra: Scriptie-opzet voor middelbare scholieren

Hoe begin ik?
Daar gaat eigenlijk een andere vraag aan vooraf: waarover wil ik schrijven? Dan begin je eenvoudig. Verzin een inhoudsopgave en schrijf die op. Voorin boeken staan vaak goede voorbeelden, kijk er even naar. Doordat je een inhoudsopgave opstelt, dwing je jezelf goed na te denken over je onderwerp en te bepalen wat je wilt weten. Zo voorkom je dat je in je scriptie opeens ellenlange verhalen opschrijft. Met een inhoudsopgave kun je je concentreren op je onderwerp. Hoe gedetailleerder je inhoudsopgave, des te beter zal je scriptie zijn. En: des te sneller af.
Wil je bijvoorbeeld een scriptie schrijven over Aletta Jacobs en haar positie in het feminisme? Dan zul je ook iets moeten zeggen over wat de feministische beweging in haar tijd betekende. Je kunt dan bijvoorbeeld opschrijven:

1. inleiding
  waar gaat de scriptie over, wat is de centrale vraag?
2. Wie was Aletta Jacobs?
 - geboorte
 - opleiding
 - beroep
 - persoonlijke relaties
 - haar doelen
3. Het feminisme rond de eeuwwisseling
  - wat is feminisme?
  - welke verenigingen en groepen bestonden er omstreeks 1900 en wat waren hun doelstellingen?
4. Aletta Jacobs en het feminisme
  - van welke verenigingen was zij lid, en van welke niet?
  - welke persoonlijke verklaringen voerde zij daarvoor aan?
 - zijn er andere verklaringen denkbaar?
5. Conclusie
 korte samenvatting van 2 tot en met 4
 antwoord op de centrale vraag

Inhoudsopgave klaar? Je kunt later nog altijd onderdelen toevoegen of schrappen. Toch maak je nu al een voorlopige schatting van het aantal pagina's of woorden dat je aan ieder onderdeel wilt besteden. Ja, natuurlijk is dat een gok. Maar zo heb je tenminste een richtlijn. En een reddingslijn. Als je weet dat je niet meer dan vijf pagina's wilt schrijven over de biografie van Aletta Jacobs (punt 2), dan zul je niet gauw een retourtje naar haar geboorteplaats Sappemeer (Groningen) kopen om daar allerpersoonlijkste indrukken op te doen voor je scriptie.

Je weet dus ongeveer waar je het over wilt hebben en hoeveel tekst je nodig hebt. Maar hoe kom je aan de juiste informatie? Je kunt

  • in de bibliotheek encyclopedieën raadplegen op trefwoorden. Onderaan het trefwoord staan vaak verwijzingen naar boeken. Daarin vind je meer informatie, en in de bibliografie van de opgesomde boeken, staan weer andere boektitels vermeld
  • naar het IIAV gaan om daar bijvoorbeeld het Aletta Jacobs Archief te raadplegen. Het is eenvoudiger om het IIAV eerst online te raadplegen op http://www.iiav.nl
  • deze site te doorzoeken. Staan bij Publicaties voor jou nuttige titels?

Deze scriptieopzet is gebaseerd op het boekje Aletta Jacobs - Het hoogste streven. Interviews en achtergronden samengesteld door Iekje Smit en Anja Weert (Uitgeverij Xeno, Groningen)

verer lezen
English print mail