home copyright IIAV

1884 Vrij huwelijk met Carel Victor Gerritsen (1850-1905)

Gedurende een aantal jaren van correspondentie was er een warme vriendschap ontstaan tussen Aletta Jacobs en Carel Victor Gerritsen. Ze deelden idealen en opvattingen, en beseften beiden hoe tot welk een nadelige positie de vrouw veroordeeld werd door de bestaande huwelijkswetten. Daarom kozen ze voor een zogeheten vrij huwelijk, dat zich niet liet regeren door de wet. Het moest een verbintenis zijn, besloot Aletta: "waarin wij elk onze volle vrijheid zouden behouden en economisch onafhankelijk van elkaar zouden zijn, waarbij wij zelfs afzonderlijk zouden blijven wonen."

English print mail