home copyright IIAV

1882 Het pessarium occlusivum van dr. Mensinga

Het pessarium occlusivum werd aanbevolen door de Duitse arts Mensinga uit Flensburg. Hij had een wetenschappelijk artikel over de functie ervan geschreven. Dat kwam Aletta onder ogen. Een briefwisseling volgde, en dr. Mensinga stuurde zijn collega enkele proefexemplaren. Nadat enkele patiëntes het hadden uitgetest, was Aletta overtuigd "een onschadelijk, doeltreffend anti-conceptioneel middel in handen te hebben." En zij maakte overal "waar zulks noodig en nuttig scheen" bekend, dat zij bereid was dit voor te schrijven. De medische wereld - vooral mannen - reageerde furieus. Maar de patiëntes waren dankbaar.

English print mail