home copyright IIAV

1906 Met Carrie Chapman Catt in Boedapest

De eerste presidente van de Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht was de Amerikaanse Carrie Chapman Catt. Zij en Aletta Jacobs werden op het eerste congres van de Wereldbond afgevaardigd naar Oostenrijk en Hongarije, om daar de vrouwen te steunen bij haar moeilijke strijd voor het vrouwenkiesrecht. In Boedapest propagandeerden de afgevaardigden het kiesrecht op alle mogelijke manieren. Zij hielden lezingen voor steeds een verschillend publiek, zowel voor de volksklasse als voor vrijmetselaars, spraken op afternoon-teas, gaven interviews aan dagbladen en tijdschriften en verdroegen geduldig de spotprenten die van hen werden gepubliceerd. Ook vileine publiciteit betekende immers aandacht voor de goede zaak.

English print mail