home copyright IIAV

1910 Vertaling Woman and Labour van Olive Schreiner

"De geniale en sympathieke Olive Schreiner", zoals Aletta haar noemde, bracht in 1911 het boek Woman and Labour uit. Aletta vertaalde het boek als De vrouw en arbeid, verschijnend in hetzelfde jaar. De Zuid-Afrikaanse Olive Schreiner was destijds een beroemde naam, dankzij publicaties over de sociale positie van vrouwen zoals Woman en Labour, maar ook dankzij haar pro-Zuid-Afrikaanse opstelling tijdens de Zuid Afrikaanse-Engelse oorlog, beter bekend als de Boerenoorlog.
Woman and Labour sloot naar onderwerp aan op het door Aletta eerder vertaalde Women and Economics van Charlotte Perkins. In beide boeken was de hoofdgedachte , dat vrouwen economische zelfstandigheid moesten bezitten.

English print mail