home copyright IIAV

1901 Contacten met de Vrijzinnig Democratische Bond (VDB)

Op 17 maart 1901, tijdens een vergadering in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te Utrecht, wordt de Vrijzinnig Democratische Bond opgericht. Mede dankzij de steun van een handtekeningenverzameling waaronder die van Aletta Jacobs.
Een belangrijke figuur in de VDB was C.V. Gerritsen, de man in Aletta's leven. Afgezien van deze handtekening is nog onduidelijk welke rol Aletta Jacobs in de VDB vervulde. Was zij mede-oprichtster? De vrouw achter Gerritsen? Of sympathisant, zoals ook anderen? In haar Herinneringen is zij vaag hierover.

English print mail