home copyright IIAV

1870 Diploma leerling-apotheker

Toen Aletta opgroeide, werd een beschaafd meisje geacht om te handwerken, piano te spelen en in de liefdadige sector gratis werkzaamheden te verrichten. Maar in het gezin Jacobs heerste een moderne geest. Aletta: "Toen ik zes jaar oud was, zei ik beslist: 'Ik wil ook dokter worden'. Dat dat voor een meisje moeilijk kon zijn, kwam gewoon niet in mij op. Hoe zou 't? 'k Zag thuis geen verschil in behandeling en waardering tusschen jongens en meisjes; we gingen op dezelfde school, kregen dezelfde lessen, 't zelfde zakgeld, dezelfde plichten; de meisjes moesten breien, maar de jongens houthakken en schoenen poetsen. 'Wat wil je worden' werd aan de meisjes gevraagd, zoo goed als aan de jongens." Aletta kon handwerken en wilde meer. Op 26 juli 1870 bewees ze haar geschiktheid voor de medische studie door het diploma leerling-apotheker te behalen.

English print mail