home copyright IIAV

1893 Moeder van één dag

Het zo verlangde moederschap kondigde zich aan in september 1893. De droom was kort: op 10 september overleed het jongetje. Aletta: "Het kindje waarnaar wij zoozeer hadden verlangd, heeft slechts één dag mogen leven. Door een fout van den accoucheur bij de geboorte, was het geen langer leven beschoren. Hoezeer ons deze slag getroffen heeft, kan ik niet beschrijven. Jaren heb ik noodig gehad om het verdriet te boven te komen."

English print mail