home copyright IIAV

1903-1919 Presidente van het hoofdbestuur van de VVK

In 1903 werd Aletta Jacobs presidente van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht en zij zou dat vele jaren blijven. Hoe zwaar die functie was, kunnen wij ons vandaag de dag nauwelijks indenken. Aletta: "Aanvankelijk was spot en hoon ons deel. De pers en de openbaare meening, verdraaiden onze woorden, verdoezelden maar liefst de feiten. Daarna volgde de periode van verdachtmakingen. Toen wij, ondanks alle tegenwerking, bleven ageeren, werden wij geruimen tijd doodgezwegen." Moest er in eigen land veel weerstand overwonnen worden, in internationaal verband was dat niet anders. In 1904 werd in Berlijn de Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht opgericht, en Nederland was via Aletta een van de zes landen die meteen toetraden.

English print mail