home copyright IIAV

1883 Op de kieslijst van Amsterdam

Het leek Aletta Jacobs vanzelfsprekend dat waar in de wet over 'Nederlanders' gesproken werd, hiermee ook vrouwen bedoeld werden. Als de wet vrouwen niet nadrukkelijk van het kiesrecht uitsloot, dan bezaten zij dus stemrecht. Toch ontving geen enkele vrouw in Nederland thuis een stembiljet. Aletta redeneerde: "Als de wet ons het uitoefenen van het kiesrecht niet belette, waarom gebruiken wij dat recht dan niet?" Op 22 maart 1883 stuurde dr. Jacobs een brief naar de Burgemeester en Wethouders van Amsterdam, met het verzoek om als belastingbetalende ingezetene van Nederland op de kieslijst geplaatst te worden. Het antwoord was afwijzend. De heren deelden mee dat "volgens den geest onzer Staatsinstellingen is aan de vrouw geen kies- of stemrecht verleend." En of de dokter zich voortaan maar wilde houden aan haar medische praktijk.

English print mail