home copyright IIAV

1913 Verschijning Reisbrieven uit Afrika en Azië

Al tijdens de wereldreis die Aletta Jacobs met Carrie Chapman Catt maakte, legden ze haar indrukken vast. Zo schreef Aletta brieven naar vriendinnen uit de kiesrechtstrijd en publiceerde Carrie artikelen in de National Geografic. In 1913 verscheen een tweedelige bundeling van Aletta's reisbrieven onder de titel Reisbrieven uit Afrika en Azië - benevens eenige brieven uit Zweden en Noorwegen.
Zijn de brieven op zich al interessant, ze leveren ook een veelzeggend tijdsbeeld op. Zo schrijft Aletta na een tocht over Java: "In welk land ter wereld is het mogelijk, dat twee dames, geheel ongewapend, met een dozijn mannen uit het volk, zes uren lang door een dicht bosch durven te trekken, zonder een oogenblik vrees te gevoelen, dat haar iets onaangenaams wedervaren zal."

English print mail