home copyright IIAV

1895 Presidente van de afdeling Amsterdam van de VVK

Als gevolg van haar Amsterdamse kiesrechtactie in 1883 was de aandacht gevestigd geraakt op het vrouwenkiesrecht. De nieuwe grondwet van 1887 sprak veiligheidshalve over kiesrecht van mannelijke Nederlanders. Olie op het vuur. Dankzij de berichten in de kranten daarover wisten verontwaardigde vrouwen uit het gehele land elkaar te vinden. Zij bundelden hun daadkracht. In 1894 was Aletta met andere vrouwen oprichtster van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht, afgekort tot VVK. Het jaar daarop werd ze presidente van de afdeling Amsterdam. De strijd om het vrouwenkiesrecht was landelijk ingezet.

English print mail