home copyright IIAV

1905 C.V. Gerritsen overlijdt op 5 juli

In 1904 werd Aletta's echtgenoot ziek. Overwerkt, dacht hij. Onderzoeken gaven geen reden tot ongerustheid. De reis naar Amerika kon dus rustig doorgaan. Maar steeds kwamen zijn klachten terug, en ze verergerden ook nog. Aletta was onbekend met het ziekteproces en drong lang maar tevergeefs aan op verder onderzoek. Pas sterke vermagering en uitputting dwongen hem ertoe een bevriend arts te consulteren. In haar Herinneringen schreef Aletta met ingehouden emotie: "In betrekkelijk korten tijd was zijn vroeger krachtig gestel gesloopt door maag- en levercarcinoom, in een reeds nu gevorderd stadium. (…) Dat zijn einde nabij was, daarvan was hij zich niet bewust en ik zorgde dat hij er onkundig van bleef. Op den 5den Juli 1905 is hij zacht ingeslapen. (..) stikdonker leek mij den weg die ik verder alleen zou hebben af te leggen."

English print mail