home copyright IIAV

1879-1904 Huisarts in Amsterdam

Aan de Herengracht te Amsterdam begon dokter Jacobs haar praktijk als huisarts. Dat ging meteen goed, herinnerde Aletta zich: "Van den eersten dag af was de toeloop van patiënten zoodanig, dat ik met een gerust hart de toekomst tegemoet kon zien. Elken middag van één tot drie uur ontving ik de patiënten bij mij thuis en verder legde ik, zoowel des ochtend als in den namiddag, doctorsvisites af." Ook hield zij spreekuren in de Jordaan, waar ze arme patiënten gratis medische bijstand verleende. Wat zij daar zag aan ellende bij huisbezoeken, schokte haar zeer.

English print mail