home copyright IIAV

1908 Congres van de Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht te Amsterdam

In de vroege zomer van 1908 waren vrijwel alle prominenten uit de Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht in Amsterdam aanwezig. Het derde Internationale Vrouwencongres, gehouden in juni, bracht vrouwen uit de hele wereld bijeen. In datzelfde jaar vierde de VVK haar 12,5 jarig bestaan. De organisatie, bestaande uit Aletta en haar medewerkers, verzette bergen werk om alle gasten uit de verschillende landen te ontvangen.
Het Congres slaagde op alle denkbare manieren. Demonstraties, massavergaderingen, lezingen- alles werkte mee om het belang van vrouwenkiesrecht te benadrukken. Aletta: "Allen waren doordrongen van het belang van de zaak, in het besef, dat daarvoor geen offer te groot was."

English print mail