home copyright IIAV

1915 Acties voor vrede

Nadat in 1914 de Eerste Wereldoorlog was uitgebroken, steeg het internationale verlangen naar vrede. Ook in Nederland, niet rechtstreeks bij deze oorlog betrokken, was de behoefte om in actie te komen groot. Om op het belang van vrede de aandacht te vestigen, organiseerde Aletta het Internationaal Congres van Vrouwen.
Het Congres (Den Haag, 1915) was een groot succes; vooral omdat toen het Internationaal Comité van Vrouwen voor Duurzame Vrede werd opgericht. Nu heet deze organisatie Women's International League for Peace and Freedom (WILPF). In datzelfde jaar reisde Aletta Jacobs naar Amerika, waar ze door President Wilson werd ontvangen om met hem het vraagstuk van de vrede te bespreken.

English print mail