home copyright IIAV

1892 Wettelijk huwelijk met Carel Victor Gerritsen op 28 april

De praktijk van het vrije huwelijk tussen Aletta en haar geliefde leverde moeilijkheden op. Gerritsen had in zijn woning aldoor moeilijkheden met het personeel en Aletta verlangde naar het moederschap. Een compromis werd gesloten. Weliswaar zouden zij een wettelijk huwelijk sluiten en onder hetzelfde dak gaan wonen, maar de appartementen zouden gescheiden zijn. Daarbij bleef Aletta haar eigen naam houden en het beheer over haar eigen inkomsten. Ieder had een eigen persoonlijke vrijheid nodig, meenden ze, en zo zouden ze hun gemeenschappelijke leven dan ook inrichten. Eén obstakel bleef bestaan: Aletta moest de gelofte van gehoorzaamheid afleggen, die destijds in de wet stond. Zij deed het, maar onder protest. Over die belofte schreef ze: "Zij doet de mannen die ze in het huwelijksformulier neerschreven en zij die haar blijven handhaven, van een zeer bedenkelijke zijde kennen."

English print mail