home copyright IIAV

1871-1878 Studie geneeskunde in Groningen en Amsterdam

Alleen heren mochten studeren, maar op 20 april 1871 kwam daar verandering in. Op die dag werd Aletta H. Jacobs ingeschreven als student aan de Groningse Hoogeschool. Daar was wel het een en ander aan voorafgegaan. De toenmalige minister van Binnenlandse Zaken J.R. Thorbecke had - na een correspondentie met de familie Jacobs - toestemming verleend. Zuinigjes, dat wel. Gedurende een proeftijd van één jaar moest Aletta zichzelf bewijzen. En daarmee ook dat vrouwen geschikt waren voor een universitaire studie.
Na een jaar kwam het erop aan. Enkele dagen voor hij overleed, verleende Thorbecke de verlangde toestemming om examens af te leggen. Daarmee was de weg vrij voor verdere studie. In 1877 en 1878 legde Aletta in Amsterdam en Utrecht het arts-examen af. De eerste vrouwelijke arts van Nederland was een feit.

English print mail